ข่าวประชาสัมพันธ์


4 ตุลาคม 2561 : 

มุฑิตาจิต รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล ปี 2561

วัน เดือน ปี

24 กันยายน 2561 :

"วันมหิดล" วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า  "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

วัน เดือน ปี

19 กันยายน 2561 : 

มุทิตาจิต ศรีราชพฤษ์ 61 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วัน เดือน ปี

14 กันยายน 2561 : 

งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี

27 สิงหาคม 2561 : 

78 ปี กตเวทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์

วัน เดือน ปี

6 สิงหาคม 2561 : 

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวทม. ปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo