พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน)พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยพระสงฆ์ที่รับบาตรจากวัดราชผาติการามวรวิหาร จำนวน 10 รูป ภายในกิจกรรมได้มีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ และกราบถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทอดผ้าบังสุกุล แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีสงบนิ่งแสดงความอาลัยน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงในหลวงของแผ่นดิน ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์