กิจกรรมเปิดบ้านสุขศึกษา ในงาน Health Camp 11

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดบ้านสุขศึกษา เนื่องในโครงการ Health Camp 11 ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยนักศึกษาปีที่ 3 และ 4 ก็ได้ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับงานสุขศึกษาและการทำงานสาธารณสุขในชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2559