แสดงความยินดีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้จัดงาน"จากร่มราชพฤกษ์และบ้านสุขศึกษา สู่โลกกว้า ประจำปีการศึกษา 2560" ให้แก่บัณฑิตศึกษาและมหาบัณฑิตศึกษา ที่ได้จบการศึกษาจากภาควิชาฯ ซึ่งมีคณาจารย์ในภาควิชาให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กันอย่างอบอุ่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo