มุทิตาจิต ศรีราชพฤษ์ 61 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน "มุฑิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ ๖๑" ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ได้เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo