"๗๘ ปี กตเวทิตาจิต" ให้ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์


ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ และศิษย์เก่าร่วมจัดงาน "๗๘ ปี กตเวทิตาจิต" ให้ ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ เนื่องในวาระครอบวันเกิด ๗๘ ปี บรรยากาศภายในงาน อบอวลด้วยความรัก ความสุข และความประทับใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo