ข่าวประชาสัมพันธ์


22 พฤศจิกายน 2561 : 

การนำเสนอผลการดำเนินงานในระยะที่ 1 ของผู้รับผิดชอบโครงการ(รพ.สต.) และการเสนอแนะของผู้ติดตามโครงการ(สาธารณสุขอำเภอ) ในการประชุมติดตามโครงการในระยะที่ 1 ของ 'โครงการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน' จ.นราธิวาสและปัตตานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

วัน เดือน ปี

12 พฤศจิกายน 2561 : 

การถาม-ตอบข้อสงสัยในการประชุมติดตามโครงการในระยะที่ 1 ของโครงการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

วัน เดือน ปี

29 ตุลาคม 2561 : 

การประชุมติดตามผู้ติดตามโครงการ(สาธารณสุขอำเภอ) ของ 'โครงการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน' เพื่อติดตามความก้าวหน้า ก่อนจะมีการประชุมติดตามโครงการในระยะที่ 1 และแนะนำผู้ติดตามโครงการ ในการติดตามความก้าวหน้าของรพ.สต. โดยดูจากฐานข้อมูล Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุข จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561

วัน เดือน ปี

18 ตุลาคม 2561 : 

การประชุมขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ร่วมกับสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย และภาคีเครือข่ายอื่นๆ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561

วัน เดือน ปี

17 ตุลาคม 2561 : 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช แนะนำเครื่องเป่าวัดค่า CO ในปอด (Smokerlyzer) และให้คนที่สูบบุหรี่ทดลองเป่า  เพื่อสร้างความตระหนักและชักชวนให้เลิกบุหรี่ ใน 'โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน' จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

วัน เดือน ปี

4 ตุลาคม 2561 : 

มุฑิตาจิต รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล ปี 2561

วัน เดือน ปี

24 กันยายน 2561 :

"วันมหิดล" วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า  "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

วัน เดือน ปี

19 กันยายน 2561 : 

มุทิตาจิต ศรีราชพฤษ์ 61 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วัน เดือน ปี

14 กันยายน 2561 : 

งานแสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี

27 สิงหาคม 2561 : 

78 ปี กตเวทิตาจิต ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์

วัน เดือน ปี

6 สิงหาคม 2561 : 

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวทม. ปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี

6 สิงหาคม 2561 : 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช เป็นวิทยากร เรื่องการสอนนวดกดจุดสะท้อนเท้าเลิกบุหรี่โดยนวดคนที่สูบบุหรี่จริง เพื่อให้เห็นผลจริงและชักชวนให้เลิกบุหรี่ทันที ใน 'โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน' จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

วัน เดือน ปี

31 กรกฎาคม 2561 : 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง ได้ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการประเมินขอการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

วัน เดือน ปี

5 กรกฎาคม 2561 : 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา เก่งการพานิช การสัมภาษณ์ความรู้สึกที่ได้เข้าร่วม 'โครงการควบคุมยาสูบและสุราโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน' ของผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับรพ.สต. จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

วัน เดือน ปี

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
อีเมล์: ใส่อีเมล์ภาควิชา (ถ้ามี)
เว็บไซต์: http://phhe.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ใส่แฟนเพจภาควิชา (ถ้ามี)

footer logo