ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2565

ระดับนานาชาติ

 1. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Factors associated with single and multiple suicide attempts in adolescents attending school in Argentina: National cross-sectional survey in 2018. BJPsych Open 2022;8(4) ARTICLE No. E128.
 2. Karl Peltzer, Supa Pengpid. (2022). Self-reported hearing loss and instrumental activities of daily living among community-dwelling older adults in India: Results of a national survey in 2017-2018. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):125-131.
 3. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Prevalence and correlates of loneliness among a nationally representative population-based sample of middle-aged and older adults in India. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):151-157.
 4. Karl Peltzer, Supa Pengpid. (2022). Social and health determinants of edentulism among older adults in India. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):113-118.
 5. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Prevalence, awareness, treatment, and control of dyslipidemia and associated factors among adults in Jordan: Results of a national cross-sectional survey in 2019. Preventive Medicine Reports 2022;28 ARTICLE No. 101874.
 6. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). National trends in prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension among adults in Mongolia from 4 cross-sectional surveys in 2005, 2009, 2013, and 2019. Medicine 2022;101(33)
 7. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Perceived age discrimination among older adults in India: Results of a national survey in 2017-2018. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):181-190.
 8. Karl Peltzer, Supa Pengpid. (2022). Prevalence and correlates of heavy episodic drinking among middle-aged and older adults in India: Results of a national survey in 2017-2018. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):143-149.
 9. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Prevalence and correlates of self-reported cataract among a nationally representative community-dwelling sample of older adults in India, 2017-2018.. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):107-112
 10. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Prevalence and determinants of smoking tobacco and smokeless tobacco use among a nationally representative population-based sample of older adults in India.. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):133-141.
 11. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Perceived weight discrimination among middle-aged and older adults in India: Results of a national survey in 2017-2018. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):167-172.
 12. Karl Peltzer, Supa Pengpid. (2022). Prevalence and correlates of oral health problems among a nationally representative sample of older adults in India, 2017-2018. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):99-105.
 13. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Associations between edentulism and health indicators among older adults in India. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):119-124.
 14. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Health risk behaviour and persistent and incident depression among middle-aged and older adults in South Africa. South African Journal of Psychology 2022;0 ARTICLE No.Inpress.
 15. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Prevalence and correlates of multiple non-communicable diseases risk factors among male and female adults in Sudan: results of the first national STEPS survey in 2016. African Health Sciences 2022;22(2):728-735.
 16. Karl Peltzer, Supa Pengpid. (2022). Religiosity and well-being (self-reported health, happiness, and life satisfaction) among middle-aged and older adults in India: Results of a national survey in 2017-2018. International Journal on Disability and Human Development 2022;21(2):173-179.
 17. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Prevalence and correlates of self-reported cardiovascular disease in Mongolia: findings from the 2019 Mongolia STEPS cross-sectional survey. BMJ Open 2022;12(8) ARTICLE No. e061812.
 18. Karl Peltzer, Supa Pengpid. (2022). Fruit and vegetable intake and incident and persistent poor sleep quality in a rural ageing population in South Africa: longitudinal study. BJPsych Open 2022;8(5) ARTICLE No. e149.
 19. Karl Peltzer, Supa Pengpid. (2022). Correlates of suicidal behaviour among adults in Guyana. Journal of Psychology in Africa 2022;32(4):407-412.
 20. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Prevalence and associated factors of physical inactivity among middle-aged and older adults in India: results of a national cross-sectional community survey. BMJ Open 2022;12(8) ARTICLE No. 058156
 21. Dararatt Anantanasuwong, Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Prevalence and Associated Factors of Successful Ageing among People 50 Years and Older in a National Community Sample in Thailand. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022;19(17) ARTICLE No. 10705.
 22. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Religiosity and Depression Among Community-Dwelling Older Adults in India: Results of a National Survey in 2017–2018. Journal of Religion and Health 2022;0 ARTICLE No. inpress.
 23. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Undiagnosed hypertension in Sudan: results of the cross-sectional national STEPS survey in 2016. Pan African Medical Journal 2022;42 ARTICLE No. 205.
 24. Wonpen Kaewpan, Kunwadee Rojpaisarnkit, Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Factors affecting face mask-wearing behaviors to prevent COVID-19 among Thai people: A binary logistic regression model. Frontiers in Psychology 2022;36(5):898-907.
 25. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Prevalence and correlates of undiagnosed, diagnosed, and total type 2 diabetes among adults in Morocco, 2017. Scientific Reports 2022;12 ARTICLE No. 16092
 26. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Trends in concurrent tobacco use and heavy drinking among individuals 15 years and older in Mongolia. Scientific Reports 2022;12 ARTICLE No. 16639.
 27. Samyukta Chand, Kanittha Chamroonsawasdi, Poranee Vatanasomboon, Natkamol Chansatitporn. (2022). Assessing the unmet need for modern contraceptives among reproductive-aged women in rural Nepal. Journal of Health Research; Apr. 36(3): 390-403
 28. Samorn Numpong, Mondha Kengganpanich, Jaranit Kaewkungwal, Wirichada Pan-ngum, Udomsak Silachamroon. (2022). Confronting and Coping with Multidrug-Resistant Tuberculosis: Life Experiences in Thailand. Qualitative Health Research; Jan. 32(1): 159-167.
 29. Kunwadee Rojpaisarnkit, Wonpen Kaewpan, Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). COVID-19 Preventive Behaviors and Influencing Factors in the Thai Population: A Web-Based Survey. Frontiers in Public Health; May 10 Article No.816464
 30. Karl Peltzer, Supa Pengpid. (2022). Current tobacco use is associated with mental morbidity and health risk behaviours among school-going adolescents in Liberia and Mauritius. Journal of Substance Use; inpress.
 31. Manirat Therawiwat, Nirat Imamee, Daranee Jaiua. (2022). Effects of a 4D program on blood sugar control among patients with type 2 diabetes in Pathumthani Province. Journal of Public Health and Development; Jan.-Apr. 20(1): 1-10
 32. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Health Care Responsiveness by Conventional, Traditional and Complementary Medicine Providers in a National Sample of Middle-Aged and Older Adults in India in 2017-2018. Journal of Multidisciplinary Healthcare; Apr. Vol.15: 773-782
 33. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022) National trends in ideal cardiovascular health among adults in Bhutan from three cross-sectional surveys in 2007, 2014, and 2019. Scientific Reports; Apr. Vol.12(1): Article No.5660
 34. Karl Peltzer, Supa Pengpid. (2022). Polysubstance use among national samples of in-school adolescents in Dominican Republic, Jamaica, and Trinidad and Tobago. Journal of Psychology in Africa; 32(2): 187-193
 35. Supa Pengpid, Karl Peltze. (2022). Prevalence and associated factors of ideal cardiovascular health: A cross-sectional national population-based study of adults in the Marshall Islands. Population Medicine; Apr. Vol.4/Article No.13
 36. Srisuda Ngamkham, Boontuan Wattanakul, Alongkorn Pekalee, Nitima Suparee. (2022). Psychometric Properties of Beliefs about Pain Control Questionnaire in People with Cancer – Thai Version. Pacific rim International Journal of Nursing Research; Jul.-Sep. 26(3): 432-445
 37. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Traditional and cyberbullying victimization and adverse mental and behavioural outcomes among school adolescents from Saint Vincent and the Grenadines. Journal of Human Behavior in the Social Environment; inpress.
 38. Supa Pengpid, Karl Peltzer, Edlaine Faria de Moura Villela, Joseph Nelson Siewe Fodjo, Ching Sin Siau, Won Sun Chen, Suzanna A. Bono, Isareethika Jayasvasti, M. Tasdik Hasan, Rhoda K. Wanyenze, Mina C. Hosseinipour, Housseini Dolo, Philippe Sessou, John D. Ditekemena, Robert Colebunders. (2022). Using Andersen’s model of health care utilization to assess factors associated with COVID-19 testing among adults in nine low-and middle-income countries: an online survey. BMC Health Services Research; Feb Vol.22/Article No.265
 39. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Work participation and mental and physical health outcomes among a national community-dwelling sample of older adult men and women in India. Journal of Human Behavior in the Social Environment; inpress.
 40. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). Trends in sedentary behaviour and associated factors among adults in Mongolia: results from national crosssectional surveys in 2009, 2013 and 2019. BMJ Journal; May 5, 2022.
 41. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). National Cross-Sectional Data on Ideal Cardiovascular Health Among Adults in Mongolia in 2019. Global Heart; 17(1): 34. May 20, 2022
 42. Supa Pengpid, Karl Peltzer, Chutarat Sathirapanya, Phanthanee Thitichai, Edlaine Faria de Moura Villela, Tamara Rodrigues Zanuzzi, Felipe de Andrade Bandeira, Suzanna A. Bono, Ching Sin Siau, Won Sun Chen, M Tasdik Hasan, Philippe Sessou, John D. Ditekemena, Mina C. Hosseinipour, Housseini Dolo, Rhoda K. Wanyenze, Joseph Nelson Siewe Fodjo and Robert Colebunders. (2022). Psychosocial Factors Associated With Adherence to COVID-19 Preventive Measures in Low-Middle- Income Countries, December 2020 to February 2021. International Journal of Public Health; May 11, 2022
 43. Thaw Zin Lin, Isareethika Jayasvasti, Sariyamon Tiraphat, Supa Pengpid, Manisthawadee Jayasvasti, Phetlada Borriharn. (2022). The Predictors Influencing the Rational Use of Antibiotics Among Public Sector: A Community-Based Survey in Thailand. Drug, Healthcare and Patient; 2022:14 27–36
 44. Siriporn Santre. (2022). Cyberbullying in Adolescents: a Literature Review. International Journal Adolesc Med Health; Mar. 2022:/ Page.No.1-7
 45. Pengpid, S., & Peltzer, K. (2022). Prevalence and correlates of major depressive disorder among a national sample of middle-aged and older adults in India. Aging & Mental Health; 2022, DOI: 10.1080/13607863.2021.2024796
 46. Pengpid, S., & Peltzer, K. (2022). Psychological distress among a cross-sectional national sample of adolescents in South Africa: Prevalence and associated factors. Journal of Psychology in Africa; 2022, 1–6 https://doi.org/10.1080/14330237.2021. 2002031
 47. Pengpid, S., & Peltzer, K. (2022). Prevalence of anxiety-induced sleep disturbance and associated factors among a national sample of in-school adolescents in United Arab Emirates. Asian Journal Social Health and Behaviour. 2022, 5,18-23. DOI: 10.4103/shb.shb_120_21
 48. Supa Pengpid, Karl Peltzer. (2022). National high prevalence, and low awareness, treatment and control of dyslipidaemia among people aged 15–69 years in Mongolia in 2019. Scientific Reports; 2022, 12, 10478. https://doi.org/10.1038/s41598-022-14729-2.
 49. Greco Mark Malijan, Nopporn Howteeraku, lNatasha Ali, Sukhontha Siri, Mondha Kengganpanich, Roger Nascimento, Ross D. Booton, Katherine M.E. Turner, Ben S. Cooper, Aronrag Meeyai. (2022). A scoping review of antibiotic use practices and drivers of inappropriate antibiotic use in animal farms in WHO Southeast Asia region. Journal of One Health; Available online 28 June 2022
 50. Watanaruangkovit P, Kengganpanich M, Kengganpanich T, Muangtaweepongsa S. The effects of foot reflexology for smoking cessation on brain activities with functional magnetic resonance imaging (fMRI): The pilot study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine; 2022.
 51. Jintana Jankhotkaew , Sally Casswell , Taisia Huckle , Surasak Chaiyasong , Payao Phonsuk. (2022). Barriers and Facilitators to the Implementation of Effective Alcohol Control Policies: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. Jun. Vol.19/ No.11/Article No.6742/2022
 52. Saroj Nakju, Sarunya Benjakul, Lakkhana Termsirikulchai. (2022). Use of e-cigarettes among public health students in Thailand: Embedded mixed method design. Tobacco Induced Diseases. Sep 7;20:78.
 53. Chawapon Sarnkhaowkhom, Payao Phonsuk, Siriporn santre, Wanich Suksatan. (2022). Applying of Positive Deviance Approach to Promote Young Adults' and Adolescents' Health: A Literature Review. Sustainability. 2022, 14, 10669.
 54. Siriporn Santre, Tepanata Pumpaibool. (2022). Effects of Blended Learning Program for Cyber Sexual Harassment Prevention among Female High School Students in Bangkok, Thailand. International Environmental Research and Public Health. 2022, 19, 8209.
 55. Kumar K, Mohammadnezhad. M. (2022) “Once you get cancer you die. There is no way to get saved from cancer.” A qualitative exploration of patients’ perceptions towards cancer in Fiji. PLoS ONE 17(12): e0277970. https://doi.org/10.1371/.
 56. Sheenal Shivangani Singh, Masoud Mohammadnezhad and Ledua Tamani. (2022). Perceptions of public health nursing TeamLeaders (TLs) and Team Supervisors (TSs) on nurse’s development in Fiji. BMC Health Services Research (2022) 22:1546.

ระดับชาติ

 1. ธัญญาลักษณ์ นาครินทร์, มลินี สมภพเจริญ. (2565). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. Journal of Health and Nursing Research : JHNR; Jan.-Apr. 38(1): 109-121
 2. รัตนกานต์ ดีทอง, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, สุธี อยู่สถาพร, ศรัณญา เบญจกุล. (2565). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการกายภาพบำบัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. Public Health Policy and Laws Journal; May.-Aug. 8(2): 249-264
 3. อภินัทธ์ นิลสุข, ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช. (2565). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารพฤติกรรมศาสตร์พื่อการพัฒนา; Jul. 14(2)
 4. ภาณุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล, มณฑา เก่งการพานิช, ศรัณญา เบญจกุล.ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของประชาชนในพื้นที่แพร่เชื้อสูง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย. วารสารกรมควบคุมโรค ๒๕๖๕; ๔๘ (ฉบับเพิ่มเติมที่ ๑).

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2564

ภาษาไทย

 1. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, นิรันตา ไชยพาน, สุจิตรา บุญกล้า. (2564). การพัฒนาโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรค กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข.วารสารสุขศึกษา, ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564, 44(2): 187-201.
 2. ชวนพิศ จักขุจันทร์, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, ธราดล เก่งการพานิช. (2564). ผลของโปรแกรมสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยประยุกต์แบบจำลองข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะทางพฤติกรรมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารกรมควบคุมโรค ฉบับเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564. 47(3):. 479-489.
 3. วสันต์ อุนานันท์, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, ภรณี วัฒนาสมบูรณ์. (2564). ความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสุขศึกษา, เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564, 44(2): 255-270.
 4. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, จำเนียร ชุณหโสภาค. (2564). การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข. วารสารร่มพฤกษ์, ฉบับเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม, 35(2):
  193-220.     
 5. เบญจมาศ พูลสวัสดิ์, ศรัณญำ เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช. (2564). ผลของโปรแกรมลด การบริโภคอาหารที่มีน้ าตาลโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในสตรี ที่มีภาวะน้ าหนักเกิน, วารสารพยาบาลต ารวจ, 13 (2), 277 – 289.
 6. สุวรรณา มูเก็ม และศรัณญำ เบญจกุล. (2564). การทบทวนงานวิจัยด้านสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ: บทเรียนจาก บทความวิจัยต้นฉบับและวิทยานิพนธ์ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2560. วารสารสุขศึกษา, 44 (1): 60 – 74.
 7. จามจุรี ประโพธิ์ศรี, ศรัณญำ เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช. (2564). ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดย ประยุกต์ทักษะชีวิตในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครนายก, วารสารควบคุมโรค, 47 (4), 928 – 939.
 8. ปอวารี อัคพิน, ศรัณญำ เบญจกุล, จุฑาธิป ศีลบุตร. (2564). ผลของฉลากค าเตือนบนซองบุหรี่ต่อความตั้งใจไม่สูบ บุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสกลนคร, วารสารควบคุมโรค, 47 (ฉบับพิเศษเพิ่มเติมที่ 2), 1215 – 1227.
 9. ธราดล เก่งการพานิช มณฑา เก่งการพานิช ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ สมศรี โพธิ์ประสิทธิ์และ สุณี กาเหว่าลาย การเลิกบุหรี่ได้สำเร็จด้วยการนวดกดจุดเท้า.ว สาธารณสุขศาสตร์ 2564; 51 (3) (กย.-ธค.): 1-11.
 10. จุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ มณฑา เก่งการพานิช ศรัณญา  เบญจกุลและมลินี สมภพเจริญ. ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ว บำราศนราดูร 2564; 42 (2)
 11. ชาญวุฒิ สว่างศรี ภรณี วัฒนสมบูรณ์ อาภาพร เผ่าวัฒนา. การศึกษานำร่องการใช้กิจกรรมสื่อสารสุขภาพผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมความตั้งใจต่อการหลีกเลี่ยงการเปิดรับสื่อยั่วยุทางเพศ. Thai Journal of Public Health 2021; 51(2) May-August2021):11-121.

ภาษาอังกฤษ

 1. Pekalee A, Vatanasomboon P. The Limited Activities of Daily Living (ADLs) among Thai Older Adults: An evidence from the 2017 national survey of older persons in Thailand. Thai Journal of Health Education. 2021; 44(1): 49-59
 2. Mohammaenezhad M. and Kengganpanich M. Factors affecting smoking initiation and cessation among adult smokers in Fiji: A qualitative study. Tob.Induc.Dis. 2021; 19(Dec): 92 (Q1)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2563

ภาษาไทย

 1. ณัฐญา แสงทอง, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาลประจำห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. วารสารสุขศึกษา 2563; 43(1): 1-11.
 2. นรา เทียมคลี, ศรัณญำ เบญจกุล, ธราดล เก่งการพานิช. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจปฎิบัติตามกฎหมาย ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของผู้ประกอบการร้านค้าที่จ าหน่ายบุหรี่รอบสถานศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5, วารสาร ควบคุมโรค, 46 (4), ตุลาคม – ธันวาคม, 359 – 369
 3. อธิปัตย์ หลักคำ มณฑา เก่งการพานิช ศรัณญา เบญจกุลและ ธราดล เก่งการพานิช. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์. ว สาธารณสุขศาสตร์ 2563; 50 (2) (พค.-สค.)
 4. ชนกนันท์ รักษาสนธิ์ มณฑา เก่งการพานิช ธราดล เก่งการพานิช และศรัณญา เบญจกุล. ผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฏีการสร้างความเชื่อมั่นในตนและแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จ.จันทบุรี. ว สุขศึกษา ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 ปี 2563 (มค.-มิย.63)
 5. วินิตตา ลาสศิลป์ มณฑา เก่งการพานิช ธราดล เก่งการพานิช และศรัณญา เบญจกุล. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดสุราษฏร์ธานี. ว สุขศึกษา 2563; 42 (1) (มค.-มิย.)
 6. อภิชิต สถาวรวิวัฒน์, มณฑา เก่งการพานิช. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมบริโภคเนื้อสัตว์ดิบของประชาชน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน. ว สุขศึกษา 2563; 43 (1) (มค.-มิย.).
 7. พรวิภา ศิริพิชญ์ตระกูล, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, ดุสิต สุจิรารัตน์. ความรอบรู้ทางโภชนาการ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. Thai Journal of Public Health 2020; 50(1) : 61-75.
 8. ภาวิณี ช่วยแท่น, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, สุปรียา ตันสกุล. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการกลับมารักษาซ้าในมารดาเด็กโรคปอดอักเสบ. วารสารสุขศึกษา 2563; 43(1) มค-มิย: 12-24.

ภาษาอังกฤษ

 1. Kannika S, Chanuantong T, Sarunya B, Surachart NN. (2020). Becoming a Health Literate Cancer Hospital: Developed and Validated Self-Assessment Tool. PRIJNR, 24 (4), 460 - 471.
 2. Insin N, Chanuantong T, Sarunya B, Lapvongwatana, P. (2020). Healthy retirement program for Thai government teachers: the quasi-experimental and comparison groups study. Journal of Health Research. Vol. ahead-of-print No. ahead-ofprint. https://doi.org/10.1108/JHR-03-2020-0062.
 3. Suwanna Muken and Sarunya Benjakul. (2020). Snack food consumption behavior: a systematic review of theory-based intervention strategies for changing eating behavior. WJARR, 7 (1). Doi: 10.30574/wjarr.2020.7.1.0216.
 4. Pekalee A, Ingersoll-Dayton B, Gray RS, Rittirong J, Völker M. Applying the concept of successful aging to Thailand. Journal of Population and Social Studies [JPSS]. 2020 Mar 26; 28(2): 175-90.
 5. Quynh, H. H. N., Tanasugarn, C., Kengganpanich, M., Lapvongwatana, P., Long, K. Q., & Truc, T. T. (2020). Mental Well-being, and Coping Strategies during Stress for Preclinical Medical Students in Vietnam.Journal of Population and Social Studies [JPSS],28(2), 116 - 129.
 6. Pamungkas, R. A., Chamroonsawasdi, K., Charupoonphol, P., & Vatanasomboon, P. A health-based coaching program for diabetes self-management (DSM) practice: A sequential exploratory mixed-method approach. Endocrinología, Diabetes y Nutrición (English ed.), 2021; 68(7): 489-500. –December
 7. Nguyen Viet Hung, Kanittha Chamroonsawasdi, Paranee Vatanasomboom, Suthat Chottanapund. Effectiveness of a family support coaching program on diabetes mellitus self-management to improve health outcomes among Thai patients with uncontrolled type 2 diabetes: a quasi-experimental study. Journal of Public Health and Development 2020; 18(3) September-December: 64-83.
 8. Attapong Sinkitjasub, Kanittha Chamroonswasdi, Paranee Vatanasomboon, Warapone Satheannoppakao, Phitaya Charupoonphol. Assessment Maternal Factors Associated Overweight and Obesity Among Children in Bangkok, Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2020; 51(5) September: 1-16.
 9. Pimrat Thammaraksa, Arpaporn Powwattana, Sunee Lagampan, Paranee Vatanasomboon, Sarah Stoddard. Understanding Causes of Multiple Risk Behaviors in Thai Male Adolescents from Multidimensional Perspectives: A Qualitative Study. Pacific Rim Int J Nurs Res 2020; 24(2) 274-287

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2562

ภาษาไทย

 1. อัญญารินทร์ วัชโรบล ณ อยุธยา, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, ธราดล เก่งการ พานิช, มณฑา เก่งการพานิช. (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดลพบุรี. วารสารสุขศึกษา, เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561, 41(2): 64-78.
 2. จินตนา นุ่นยพรึก, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, นิรัตน์ อิมามี. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมควบคุมระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา. วารสารสุขศึกษา, เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562, 42(1): 190-203.
 3. ชัชฎาภร พิศมร, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์. (2562). การประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เพื่อป้องกันการเสพยาบ้าซ้ำของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด. วารสารสุขศึกษา, เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562, 42(1): 68-79.
 4. สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์. (2562). บทความวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมฝึกการใช้รถนั่งคนพิการในคนพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลังในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ. วารสารสุขศึกษา, เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562, 42(2): 123-135.
 5. บุญพร้อม ไพรงาม, ศรัณญำ เบญจกุล, และวิริณธิ์ กิตติพิชัย. (2562). ปัจจัยท านายการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของ ทันตแพทย์. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 49 (1), มกราคม – เมษายน, 81-94.
 6. วลัยมาศ ขุนคงมี, ศรัณญำ เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, และธราดล เก่งการพานิช. (2562). ผลของโปรแกรมลด น้ าหนักโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญาสังคมของก าลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง. วารสารสุขศึกษา, 42 (2), กรกฎาคม – ธันวาคม, 136 – 148.
 7. กิติยากร คล่องดี, ศรัณญำ เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, และธราดล เก่งการพานิช. (2562). ผลของโปรแกรม ฉลาดบริโภคโดยประยุกต์แนวคิดการก ากับตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, รามาธิบดีพยาบาลสาร, 25 (3), กันยายน – ธันวาคม, 326 – 339.
 8. ธิดารัตน์ นาคสมบูรณ์, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช, พรรณี ปานเทวัญ และศรัณญา เบญจกุล. ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษ ปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร. ว สุขศึกษา 2562; 42 (2) (กค.-ธค.).
 9. เกียรติศักดิ์ แหลมจริง ภรณี วัฒนสมบูรณ์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่เหมาะสมในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารสุขศึกษา 2562; 42(1) มค.-มิย: 93-105.
 10. ธนิศา หล้าแหล่ง ภรณี วัฒนสมบูรณ์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคขนมขบเคี้ยว ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารสุขศึกษา 2562; 42(2) กค.-ธค.: 12-22.

ภาษาอังกฤษ

 1. Pimrat Thammaraksa, Arpaporn Powwattana, Sunee Lagampan, Paranee Vatanasomboon, Sarah Anne Stoddard. Effects of School-Based Participation Program to Prevent Multiple Risk Behaviors in Thai Male Adolescent. Pacific Rim Int J Nurs Res 2019; 23, 3:228-242
 2. Rian Adi Pamungkas, Kanittha Chamroonsawasdi, Paranee Vatanasomboon, Phitaya Charupoonphol. Barriers to Effective Diabetes Mellitus Self-Management (DMSM) Practice for Glycemic Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM): A Socio Cultural Context of Indonesian Communities in West Sulawesi. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2019, 10, 250–261; doi:10.3390/ejihpe10010020

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561

ภาษาไทย

 1. อ่อนนุช หมวดคูณ, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, นิรัตน์ อิมามี. (2561). ประสิทธิผลของโปรแกรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารสุขศึกษา, เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561, 41(2): 181-192.
 2. จีรนันท์ แกล้วกล้า, วารินทร์ แช่มฉ่ำ และขวัญเมือง แก้วดำเกิง. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ทางโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดราชบุรี. วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, กรกฎาคม-ธันวาคม 2561, 33(2): 17-27.
 3. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และจำเนียร ชุณหโสภาค. (2561). การประเมินผลการเรียนรู้และการจัดกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ตามโมเดล Kirkpatrick. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2561: 48(1): 5-18.
 4. ประทุมพร เชาว์ฉลาด, ศรัณญำ เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, และธราดล เก่งการพานิช. (2561). ผลของ โปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองในนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดนครปฐม. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24 (2), 210-224.
 5. สุธิศา บุญรัตน์, ศรัณญำ เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, และธราดล เก่งการพานิช. (2561). ผลของโปรแกรม ส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุน ทางสังคมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. วารสารสุขศึกษา, 41 (1), กรกฎาคม – ธันวาคม, 90 – 101.
 6. ศรัณยา จันษร, มณฑา เก่งการพานิช, ธราดล เก่งการพานิช. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการออกกำลังกายแบบไทชิเพื่อลดอาการปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ในโรงพยาบาลกาแรพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร. ว การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2561; 16 (1) (มค.-เมย.).
 7. ภรณี วัฒนสมบูรณ์ อลงกรณ์ เปกาลี อาภาพร เผ่าวัฒนา ลักขณา เติมศิริกุลชัย. การประเมินผลการรับสื่อการ์ตูนการสอนทักษะชีวิตไปใช้ ของโรงเรียนขยายโอกาสที่ทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 2561; 48(1) มค-เมย.: 57-70.

ภาษาอังกฤษ

 1. Vatanasomboon P, Pekalee A, Powwattana A, Termsirikulchai L. Evaluating adoption of a life-skill instructional cartoon by the opportunity expansion schools network with the Thai health promotion foundation. Journal of Public Health. 2018; 48(1): 57-70.
 2. Supachaipanichpong P, Vatanasomboon P, Tansakul S, Chumchuen P. An education intervention for medication adherence in uncontrolled diabetes in Thailand. Pacific Rim Int J Nurs Res 2018; 22(2) April-June: 144-155.
 3. Pamungkas RA, Chamroonsawasdi K, Vatanasomboon P. Family function integrated with diabetes self-manage: a concept analysis. Frontiers of Nursing. 2018, 5, 3 doi 10.151/fon-2018-0027.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560

ภาษาไทย

 1. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง และจำเนียร ชุณหโสภาค. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แนวทางการสร้างสุข ทักษะการทำงาน ทักษะการใช้ชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ กับความสุขของพนักงานในสถานประกอบการภาคเอกชน. วารสารสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 40(2): 22-35.
 2. วรัญญา ไชยสาลี, ศรัณญำ เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, และธราดล เก่งการพานิช. (2560). ผลของโปรแกรม ส่งเสริมการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา จังหวัดสงขลา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 47 (2), พฤษภาคม – สิงหาคม, 164 – 76.
 3. มยุรา สร้อยชื่อ, ศรัณญำ เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, และธราดล เก่งการพานิช. (2560). ผลของโปรแกรมการ ออกก าลังกายแกว่งแขนโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของ ผู้สูงอายุระดับต้นในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ. 31 (2), พฤษภาคม – สิงหาคม, 73 - 78.
 4. กชกร ค าเรือง, ศรัณญำ เบญจกุล, ธราดล เก่งการพานิช, มณฑา เก่งการพานิช, และกรกนก ลัธธนันท์. (2560). ผล ของโปรแกรมก ากับตนเองเพื่อควบคุมภาวะน้ำเกินในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบ าบัดทดแทนไตด้วย วิธีการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 47 (3), กันยายน – ธันวาคม, 326 – 338.
 5. สุทัศน์ พิภพสุทธิไพบูลย์, ธราดล เก่งการพานิช, มณฑา เก่งการพานิช, เบญจมาศ ช่วยชู. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. ว.สาธารณสุขศาสตร์ 2560; 47 (2) (พค.-สค.60).
 6. เยาวรีย์ ดอเลาะ มณฑา เก่งการพานิช ธราดล เก่งการพานิช. ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ในเยาวชนชุมชนมุสลิมบ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา. ว.สุขศึกษา 2560; 40 (2) (กค.-ธค.60).

ภาษาอังกฤษ

 1. Mbulo, L., Murty, K.S., Husain, M.J., Bashir,R., Blutcher-Nelson, G., Benjakul, S., Kengganpanich, M., et al. (2017). Contrasting trends of smoking cessation status: Insights from the stages of change theory using repeat data from the Global Adult Tobacco Survey, Thailand (2009 and 2011) and Turkey (2008 and 2012). Prev Chronic Dis. 14, E42, June, 2 – 10. DOI: https://doi.org/10.5888/pcd14.160376.
 2. Husain, MJ., Kostova, D., Mbulo, L., Benjakul, S., Kengganpanich, M., and Andes, L. (2017). Changes in cigarette prices, affordability, and brand-tier consumption after a tobacco tax increase in Thailand: Evidence from the Global Adult Tobacco Surveys, 2009 and 2011. Preventive Medicine, doi: 10.1016/j.ypmed.2017.05.027
 3. Mbulo L, Murty KS, Husain MJ, Bashir R, Blutcher-Nelson G, Benjakul S, Kengganpanich M, Erguder T, Keskinkilic B, Polat S, Sinha DN, Palipudi K, Ahluwalia IB; Global Adult Tobacco Survey (GATS) Collaborative Group. Contrasting Trends of Smoking Cessation Status: Insights From the Stages of Change Theory Using Repeat Data From the Global Adult Tobacco Survey, Thailand (2009 and 2011) and Turkey (2008 and 2012) Preventing chronic disease 14(6), June 2017.
 4. Husain MJ, Kostova D, Mbulo L, Benjakul S, Kengganpanich M, and Andes L. Changes in cigarette prices, affordability, and brand-tier consumption after a tobacco tax increase in Thailand: Evidence from the Global Adult Tobacco Surveys, 2009 and 2011. Prev Med. 2017 December ; 105 Suppl: S4–S9
 5. Pamungkas RA, Chamroonsawasdi K, Vatanasomboon P. A Systematic Review: Family Support Integrated with Diabetes Self-Management among Uncontrolled Type II Diabetes Mellitus Patients. Behav. Sci. 2017, 7, 62; doi:10.3390/bs7030062.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2559

ภาษาไทย

 1. เกศิณี วงศ์สุบิน, ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, ธราดล เก่งการพานิช และมณฑาเก่งการพานิช. (2559). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า; 2559; 33(3): 21-35.
 2. ขวัญเมือง แก้วดำเกิง, อลงกรณ์ เปกาลี, จำเนียร ชุณหโสภาค, ชาติชาย สุวรรณนิตย์. (2559). บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในทีมหมอครอบครัว” วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2559.
 3. ปรัชพร กลีบประทุม, ศรัณญำ เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช, และธราดล เก่งการพานิช (2559) วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 3(4), กรกฎาคม–สิงหาคม, 30-43.
 4. สรารัตน์ เรืองฤทธิ์, ศรัณญำ เบญจกุล, และจุฑาธิป ศีลบุตร. (2559) ปัจจัยท านายคุณภาพชีวิตการท างานของทัน ตาภิบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตบริการสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University, สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 9 (3), กันยายน – ธันวาคม, 1604 - 17.
 5. ปิยะพล พูลสุข,มณฑา เก่งการพานิช,ธราดล เก่งการพานิช,ศรัณญา เบญจกุล. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริหารข้อเข่าด้วยท่าฤาษีดัดตนเพื่อบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม. วารสารสาธารณสุขศาสตร์2559; 46(2): 191-202.
 6. ปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ภรณี วัฒนสมบูรณ์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า. ผลของโปรแกรมเสริมพลังสี่ขั้นตอนต่อการบริโภคอาหารต้านความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ
 7. ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2559; 30(1): 87-102.
 8. สุนิสา จันทร์แสง ภรณี วัฒนสมบูรณ์ ลักขณา เติมศิริกุลชัย ณัฐกมล ชาญสาธิตพร. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความต่อเนื่องในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 2559; 27(1): 1-16.

ภาษาอังกฤษ

 1. Wannasirikul, P., Termsirikulchai, L., Sujirarat, D., Benjakul, S., and Tanasugarn, C. (2016). Health literacy, Medication adherence, and blood pressure level among hypertensive older adults treated at Primary Health Care Centers. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 47 (1) Jan, 109-20.
 2. Kaeodumkoeng K, Pekalee A, Junhasobhaga J, Suwannit C. The role of village health volunteers in the family care team. Journal for Public Health Research; 9(2): 6-16.
 3. Somsri P, Satheannoppakao W, Tipayamongkholgul M, Vatanasomboon P, Kasemsup R. A Cosmetic Content-Based Nutrition Education Program Improve Fruit and Vegetable Consumption Among Grade 11 Thai Students. J Nutr Educ Behav. 2016; 48: 190-198.

ติดต่อเรา

ที่อยู่:
ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 3604
Follow us: ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

footer logo